Preselili smo na novu adresu:
Avenija Dubrava 124 / 1 kat
01 2984 758

Stomatološka poliklinika Trupeljak